23 December 2015

Susan Sontag ”Fotoğraf Üzerine” kitabı inceleme yazım;

Susan Sontag kitabında; günümüzde özellikle video/kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. sürekli teknolojik yeniliklerle her kesimden insanın rahatlıkla görüntü oluşturabilmesiyle maruz kaldığımız çok fazla görsel obje kirliliğine rağmen geçmişten beri süregelen baş döndürücü bir hızla bazen değişen, bazen yok olan biyolojik ve toplumsal hayat formlarının kaydını tutmaya yarayan fotoğrafın ”sanat” tanımlamasının aksine topluma mesaj veren ve olan bitenin bilinirliliğini bir ”dil” olarak aktarmakta çok önemli bir rolü olduğunu belirtiyor.

Ancak tam bu noktada; kayıt alındığı anda fotoğraf-ideolojisinin önemini; yani; siyasal düşünceyi, topluma algıda bir mesaj vermeyen fotoğrafların değer kazanmayacağını; fotoğrafları çekerken teknik kusursuzluktan ziyade abartıdan, manipüleden kaçınan ve bugün herşeyine müdahale edilebilinen fotoğrafın enstantane, diyafram gibi ayarların ikinci plana atılarak esas olarak arkaplana, olaylara, kişilere ”yabancılaşmışlıktan” uzak bir sürrealist tarzda ve hakların, mahremiyetlerin korunarak fotoğraflanması gerektiğini savunuyor.

Fotoğrafın genel olarak felsefi boyutunu ve Diane Arbus, Robert Frank vb. ünlü fotoğrafçıların örnek projeleriyle fotoğrafın siyasal oluşumunu ”fotoğrafa bakmak/okumak”, ”fotoğraf üzerine düşünmek” isteyen fotoğrafseverler için mutlaka edinilmesi gereken bir kitap…

Uğur ÇOBANOĞLU

LrMobile2212-2015-081640389571603200