7 August 2018

”Weimar Cumhuriyeti’nden Günümüze Fotoğraf Ajanslarının Fotojurnalizme Katkıları” kitabı inceleme yazım;

Dr. Merter Oral’ın ‘’ Weimar Cumhuriyeti’nden Günümüze Fotoğraf Ajanslarının Fotojurnalizm’e Katkıları’’ adlı doktora tezi kitabında iki dünya savaşı arasındaki dönemde ilk dünya savaşı sonrası yaşadığı ekonomik, politik sorunlara rağmen liberalizm ile her türlü yeniliğe, yapılanmaya açık Weimar Cumhuriyeti Almanyası’nda ortaya çıkan fotojurnalizm; yazı ile fotoğrafın gazetelerde ve dergilerde birlikte kullanılması, bu haftalık resimli haber dergilerine fotoğraf sağlamak üzere kurulan fotoğraf ajanslarını takiben fotojurnalizm’in kurumlaşması, fotoğrafta teknolojik gelişmeler kronolojik bir anlatım ile açıklanmış.

Weimar’da kurulan Dephot ajansı gibi diğer ajanslar ve resimli haber dergilerinin Dünya fotojurnalizmine en önemli katkısının Hitler’in iktidara gelmesi ve basını kendi kontrolüne almasıyla Hitler rejiminden kaçan editörlerin, fotoğraf ajansı sahiplerinin, fotoğrafçıların Avrupa’nın diğer ülkeleri ile özellikle ABD’ye göç ettiklerini; böylece Almanya’da edindikleri tecrübelerini bu ülkelere taşıyarak ABD’de kurulan Blackstar ajansı ve Life dergisi ilişkisini, İngiltere’de kurulan Weekly Illustrated, Picture Post dergileri, sonrasında kooperatif bir yapılanma ile kurulan Magnum fotoğraf ajansının geçmişini, foto-röportaj tekniğinin önemini, belgesel fotoğraf’ın asıl tanımını ve diğer güncel haber/fotoğraf ajanslarını aktaran bu kitabı değişik üniversitelerdeki İletişim Fakülteleri’nde Yeni Medya, Gazetecilik eğitimi alan öğrencilerimizin fotojurnalizm, haber/fotoğraf editörü, fotomuhabirlik konu başlıkları üzerine mutlaka okumalarını öneriyorum.

Ugur COBANOGLU

IMG-2901